‌ شرایط زنان باردار در کرونا -
آیا انتقال کرونا از طریق زنان باردار به فرزند ممکن است؟ 09 تیر 1400
اختصاصی علاج نیوز

آیا انتقال کرونا از طریق زنان باردار به فرزند ممکن است؟

وجود خطرات بالا برای فرزند یعنی انتقال از طریق مادر به فرزند در رحم یا در هنگام تولد بسیار نادر است و وجود هیچ ویروس فعالی در تغذیه پستانی مورد تایید قرار نگرفته.پس مهم است که تغذیه پستانی از طریق شیر مادر ادامه یابد.