‌ شب ادراری -
شب ادراری در کودکان چه دلیلی دارد؟ 14 شهریور 1400

شب ادراری در کودکان چه دلیلی دارد؟

شب ادراری در کودکان امری طبیعی است اما اگر بعد از 5 سالگی همچنان ادامه داشته باشد خانواده‌ها باید با پزشک مشورت کنند.