‌ شبکیه چشم -
شناسایی علائم اولیه بیماری قلبی با شبکیه چشم 12 مهر 1400

شناسایی علائم اولیه بیماری قلبی با شبکیه چشم

متخصصان بینایی می‌توانند به تشخیص علائم هشداردهنده اولیه بیماری قلبی با شبکیه چشم کمک کنند.