‌ شبکه اجتماعی -
اگر از شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کنید در معرض ابتلا به این بیماری هستید! 04 آذر 1400

اگر از شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کنید در معرض ابتلا به این بیماری هستید!

آخرین بررسی ها در مورد ارتباط بین استفاده از رسانه های اجتماعی و افسردگی، نشان می دهد که این دو در راستای هم قرار دارند.