‌ شاه ماهی -
16 آبان 1400

جلوگیری از پیشرفت زوال عقل با یک رژیم غذایی

دانشمندان می‌گویند می‌توان با داشتن یک رژیم غذایی سالم خطر بروز زوال عقل را کاهش داد.