‌ سینوس -
سردرد سینوسی و راه‌های درمان آن 24 آبان 1400

سردرد سینوسی و راه‌های درمان آن

افزایش فشار در سینوس‌ها باعث سردرد می‌شود که به آن سردرد سینوسی می‌گویند.