‌ سیب -
خوردن هسته سیب و اثرات عجیب آن! 17 شهریور 1400

خوردن هسته سیب و اثرات عجیب آن!

دانشمندان دانشگاه کوئینزلند و مرکز بیماری‌های نورودژنراتیو آلمان اثرات غیرمنتظره از خوردن هسته سیب کشف کرده‌اند.