‌ سیب زمینی سرخ کرده -
سیب زمینی سرخ کرده باعث کچلی می‌شود؟ 25 شهریور 1400

سیب زمینی سرخ کرده باعث کچلی می‌شود؟

پژوهشگران ژاپنی هشدار دادند که مصرف زیاد سیب زمینی سرخ کرده باعث تاسی خواهد شد.