‌ سیاه زخم -
تسکین درد با میکروبی خطرناک! 14 دی 1400

تسکین درد با میکروبی خطرناک!

پژوهشگران دریافتند که می‌توان از باکتری سیاه زخم برای تسکین درد استفاده کرد.