‌ سکسکه -
معجزه کره بادام زمینی در درمان سکسکه 11 مهر 1400

معجزه کره بادام زمینی در درمان سکسکه

دلیل استفاده از کره بادام زمینی این است که سکسکه مستقیما با تنفس ما ارتباط دارد و هنگام جویدن، بلعیدن و ضربه زدن به زبان برای بیرون کشیدن این ماده چسبنده از سقف دهان، ریتم تنفس تغییر می‌کند و ممکن است سکسکه را برطرف کند.