‌ سوزن سوزن شدن کف پا -
علت سوزن سوزن شدن پا 07 شهریور 1400

علت سوزن سوزن شدن پا

سوزن‌سوزن‌شدن کف پا اغلب بیماران را تحریک به بررسی و درمان از نظر بیماری‌های مختلف طبی می‌کند. اغلب بیمارانی که احساس سوزن‌سوزن ‌شدن پا را دارند ابتدا به دنبال آزمایش چربی بالا می‌روند.