‌ سه بعدی -
کاشت اولین چشم مصنوعی سه بعدی در جهان 24 آذر 1400

کاشت اولین چشم مصنوعی سه بعدی در جهان

یک بیمار انگلیسی برای اولین بار در جهان صاحب چشمان مصنوعی سه بعدی شد.