‌ سنگ پا -
سنگ پا را برای از بین بردن سیاهی زیربغل استفاده کنید! 21 شهریور 1400

سنگ پا را برای از بین بردن سیاهی زیربغل استفاده کنید!

سنگ پا نوعی سنگ آذرین است که از سرد شدن گدازه‌های آتشفشان پدید می‌آید. این سنگ سبک وزن، دارای خلل و فرج بسیار است که باعث می‌شود انتخاب بسیار مناسبی برای از بین بردن پوست مرده باشد.