‌ سنگ مثانه -
سنگ مثانه را بهتر بشناسید 22 شهریور 1400

سنگ مثانه را بهتر بشناسید

سنگ مثانه اغلب ناشی از عدم توانایی کامل مثانه است و همیشه همراه با علائم و نشانه ها نیست و ممکن است به طور ناگهانی همراه با درد شدید شکم و وجود خون در ادرار خود را نشان دهد.