‌ سندروم زکی -
“سندروم زکی” چه نوع سندرومی است؟ 21 مهر 1400

“سندروم زکی” چه نوع سندرومی است؟

سندروم زکی" یک بیماری ارثی است که منجر به نقص در تشکیل بخشی از مغز، چشم و سایر اعضای بدن می‌شود.