‌ سندروم ایمپوستر -
سندرومی که مبتلایان را خلاق می‌کند! 03 آذر 1400

سندرومی که مبتلایان را خلاق می‌کند!

مطالعه‌ای جدید نشان می‌دهد که افراد مبتلا به "سندروم ایمپوستر"، مهارت‌های بین فردی بهتری دارند و این سندروم می‌تواند آن‌ها را به کارکنان بهتری تبدیل کند.