‌ سندرم گلین باره -
سندرم گیلن باره چیست؟ 18 شهریور 1400

سندرم گیلن باره چیست؟

استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی با تاکید بر اینکه "سندرم گیلن باره" به طور معمول به صورت ضعف قرینه و پیشرونده عضلات اندام های تحتانی و سپس فوقانی شروع می شود، گفت: این سندرم بالقوه خطرناک پیشگیری ندارد، درعین حال درمان پذیر است و به محض مشاهده علایم باید به پزشک مراجعه کرد.