‌ سندرم پیش از قاعدگی -
تاثیر فضای سبز بر کاهش عوارض سندرم پیش از قاعدگی! 20 آذر 1400

تاثیر فضای سبز بر کاهش عوارض سندرم پیش از قاعدگی!

نتایج یک مطالعه جدید تایید می کند زنانی که بیشتر در تماس با فضای سبز قرار دارند، کمتر احتمال دارد از عوارض "سندرم پی ام اس" رنج ببرند.