‌ سلول های ایمنی -
نحوه عملکرد سلول‌های ایمنی در مبارزه با عفونت 18 آذر 1400

نحوه عملکرد سلول‌های ایمنی در مبارزه با عفونت

محققان انگلیسی در مطالعه اخیر خود نشان داده‌اند که چگونه سلول‌های ایمنی با جذب اسید‌های چرب پر انرژی از چربی بدن به عفونت پاسخ می‌دهند.