‌ سلول‌های مغزی -
بای پس قلبی ریوی سلول‌های عصبی مغز را تغییر می‌دهد 06 آبان 1400

بای پس قلبی ریوی سلول‌های عصبی مغز را تغییر می‌دهد

مطالعات جدید نشان می‌دهد بای پس قلبی ریوی ممکن است تغییرات قابل توجهی در مغز و سلول‌های عصبی در حال رشد آن ایجاد کند.