‌ سلول‌های ایمنی -
درمان سرطان با کمک نانوحامل‌هایی که سلول‌های ایمنی را فعال می‌کنند 18 آذر 1400

درمان سرطان با کمک نانوحامل‌هایی که سلول‌های ایمنی را فعال می‌کنند

یک پژوهشگر هلندی در پروژه خود، به بررسی تاثیر نانوحامل‌ها بر فعال‌سازی سلول‌های ایمنی برای درمان سرطان پرداخته است.