‌ سلامت سالمندی -
سبک زندگی سالم در دوران سالمندی 12 آبان 1400

سبک زندگی سالم در دوران سالمندی

دکتر عزیزاله کمال زاده: دوران سالمندی دوره استراحت و لذت بردن از معاشرت با اعضای خانواده و عزیزان و دوستان باید باشد. اما در شرایط فعلی به دلیل مشکلات اقتصادی بسیاری سالمندان اجبارا مشغول کارهای سخت هستند. البته کارهای سبک برای سالمندان خیلی خوب است. سلامت جسمانی و روانی در این دوران میتواند به حفظ و برقراری روابط اجتماعی کمک کند.