‌ سزطان -
سرطان یک بیماری نیست! 26 آبان 1400

سرطان یک بیماری نیست!

سرطان یکی از شایع‌ترین عوامل مرگ و میر در جوامع صنعتی است که روز به روز در حال افزایش است.