‌ سرطان حنجره -
سرطان حنجره در انتظار این افراد! 24 شهریور 1400

سرطان حنجره در انتظار این افراد!

متخصص گوش و حلق و بینی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی، گفت: در بررسی‌های اولیه خشونت صدای دوهفته‌ای در مردانی که سیگار مصرف می‌کنند سرطان حنجره تلقی می‌شود، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.