‌ سد خون مغزی -
نقص در سد خونی مغزی عامل ابتلا به پارکینسون 10 آذر 1400

نقص در سد خونی مغزی عامل ابتلا به پارکینسون

سد خونی مغزی مانند فیلتری عمل می کند تا سموم را دفع کند و در عین حال اجازه عبور مواد مغذی برای تغذیه مغز رانیز می دهد.