‌ سالمند -
راه‌های پیشگیری از انواع اختلالات روانی در سالمندان 10 مهر 1400

راه‌های پیشگیری از انواع اختلالات روانی در سالمندان

از آنجایی که کشور عزیز ما ایران هم آماری بالای هفت درصد دارد، باید توجه و اهمیت بیشتری برای سالمندان قائل شد. برای مثال به منظور ضمانت سلامت آن‌ها اطلاعاتی در رابطه با انواع اختلالات روانی شایع در سالمندان، در اختیار افراد جامعه گذارد.