‌ سازمان نظام پزشکی -
نگران جهش سویه آفریقایی اومیکرون هستیم! 10 آذر 1400

نگران جهش سویه آفریقایی اومیکرون هستیم!

رئیس کل سازمان نظام پزشکی، ضمن ابراز نگرانی از جهش سویه آفریقایی، گفت: تزریق دوز سوم واکسن کرونا باید سریع تر انجام شود.