‌ سازمان بیمه سلامت -
رویای شیرین در آغوش گرفتن فرزند و هزینه هایش/ وقتی پوشش بیمه‌ای خدمات ناباروری فقط روی کاغذ باقی می‌ماند 20 آبان 1400

رویای شیرین در آغوش گرفتن فرزند و هزینه هایش/ وقتی پوشش بیمه‌ای خدمات ناباروری فقط روی کاغذ باقی می‌ماند

"ناباروری" مشکلی است که همیشه باید برای درمان آن هزینه های بالایی را متقبل شد.

آثار سالمندی بر پوشش سلامت همگانی 19 آبان 1400

آثار سالمندی بر پوشش سلامت همگانی

روند پیری جمعیت بر اهداف پوشش سلامت همگانی تاثیر می‌گذارد، زیرا دستیابی به سلامت همگانی بدون در نظر گرفتن نیازهای بهداشتی و اجتماعی افرادی که در مسیر سالمندی قرار گرفته‌اند، غیرممکن است