‌ سازمان انتقال خون ایران -
علت کاهش ذخیره خونی در تهران/ افزایش درخواست بیمارستان ها 10 آبان 1400

علت کاهش ذخیره خونی در تهران/ افزایش درخواست بیمارستان ها

سخنگوی سازمان انتقال خون ایران با اشاره به کاهش ذخیره خونی استان تهران علت آن را مراجعه کمتر هموطنان به مراکز انتقال خون در فصل پاییز و زمستان عنوان کرد.