‌ سادیسم -
این علائم ثابت می کند سادیسم دارید! 20 آبان 1400

این علائم ثابت می کند سادیسم دارید!

بیماری سادیسم عبارت است از لذت بردن از تحقیر، تمسخر و آزار روحی یا جسمی و جنسی دیگران، که در جوامع گوناگون مرزها و محدودیت های متفاوتی دارد.