‌ تصفیه آفتاب -
تصفیه آب با آفتاب، چوب و باکتری 11 شهریور 1400

تصفیه آب با آفتاب، چوب و باکتری

محققان چینی نوع جدیدی از یک دستگاه خورشیدی چوبی را ابداع کرده‌اند که آب را با کمک باکتری برای نوشیدن تصفیه می‌کند.