‌ تشخیص اولیه -
تشخیص اولیه دشوار،در برخی از سرطان ها 18 مرداد 1400

تشخیص اولیه دشوار،در برخی از سرطان ها

سرطان،به مجموعه‌ای از بیماری‌هائی گفته می‌شود که از تکثیر مهار نشدهٔ سلول‌های دگردیسی یافته پدید می‌آیند.