‌ تبخال تناسلی -
واگیردارترین بیماری مقاربتی را بشناسید 25 شهریور 1400

واگیردارترین بیماری مقاربتی را بشناسید

تبخال تناسلی هم نوعی بیماری منتقله از طریق تماس جنسی می‌باشد ویک عفونت ویروسی است که به عنوان واگیردارترین بیماری مقاربتی شناخته می‌شود