‌ ایمپلنت فوری -
ایمپلنت فوری چیست؟ 14 شهریور 1400

ایمپلنت فوری چیست؟

یک جراح دندانپزشک و رئیس هیات مدیره جامعه دندانپزشکی گفت: در انجام ایمپلنت نباید در دام تبلیغات گرفتار شویم، یادآور شد: پروسه انجام ایمپلنت بر مبانی علمی تعریف شده است و تابع سلیقه درمانگر نیست.