‌ آنژین قلبی -
آنژین قلبی چه چیزی است؟ 24 شهریور 1400

آنژین قلبی چه چیزی است؟

آنژین قلبی همراه با درد شدید قفسه سینه درپی انجام فعالیت‌های ورزشی و یا زمانی که فرد دچار ناراحتی است بروز می‌کند.