‌ آمبولی ریوی -
آمبولی ریوی چیست؟ 23 شهریور 1400

آمبولی ریوی چیست؟

فوق تخصص ریه گفت: آمبولی به دلیل لخته خونی اتفاق می افتد که معمولا از پاها حرکت کرده و به سمت عروق ریوی حرکت می کند.