بیش از ۴ درصد کودکان دچار کمبود وزن هستند
مدیر کل تنظیم سلامت جمعیت خانواده و مدارس وزارت بهداشت گفت: براساس مطالعه‌ای که انجام شده ۴/۳ درصد از کودکان دچار کمبود وزن هستند.

به گزارش علاج نیوز، سید حامد برکاتی مدیر کل تنظیم سلامت جمعیت خانواده و مدارس وزارت بهداشت اظهار کرد: سلامت کودکان ما یک برنامه طولانی مدت دارد و بحث‌های واکسیناسیون کودکان از حدود ۶۰ سال گذشته در کشور اجرایی شده است.

او ادامه داد: بسته‌های مختلف سلامت کودکان را در کشور اجرا کرده ایم و احیای نوزادان از حدود ۲۰ سال گذشته در ایران شروع شده و نظام مراقبت کودکان یک تا پنج ماه را در کشور آغاز کرده ایم.

برکاتی بیان کرد: براساس مطالعه‌ای که انجام شده ۴/۳ درصد از کودکان دچار کمبود وزن هستند.

او افزود: بسته‌های مختلف رشد، پایش بینایی و شنوایی، تغذیه در خانه‌های بهداشت و مراکز جامع خدمات سلامت اجرا می‌شود و واکسیناسیون کودکان نیز در این مراکز انجام خواهد شد. بیمارستان‌های دوستیار فرزند در کشور راه اندازی شده است و مشاوره‌های تغذیه با شیر کودک در بیمارستان‌ها و مراکز انجام می‌شود.

برکاتی گفت: برنامه‌های خوبی در زمینه ارتقای دانش مادران باردار در مراکز مختلف انجام می‌شود. کاهش پایش کودکان در معرض خطر با اورژانس کشور به طور مشترک در حال انجام است. موضوع مراقبت‌های کودک در استان‌های مختلف انجام می‌شود.

او افزود: با فوت کودک عوامل خطر منتهی به مرگ بررسی می‌شود و مداخلات مختلف در تمام سطوح بررسی خواهد شد؛ و بسته‌های مختلف سبب کاهش مرگ و میر کودکان در کشور می‌شود و  به ازای هر هزار تولد زنده ۸/۲ از نوزادان فوت می‌کنند.

در ادامه مراسم زهرایی رئیس اداره واکسن وزارت بهداشت گفت: برنامه‌های خوبی در زمینه واکسیناسیون داریم تولید واکسن از ۸۹سال گذشته در کشور وجود  داشته است.

او ادامه داد: پوشش واکسیناسیون در حدود ۳۴ درصد بود و بعد از اجرای این برنامه به حدود ۹۵درصد رسیده است برنامه ریشه کنی فلج اطفال یک افتخار بزرگی برای کشورما محسوب می‌شود و همه ساله سند ریشه کنی فلج اطفال در سازمان جهانی بهداشت تایید و صادر می‌شود.

زهرایی بیان کرد: بیماری سرخک و سرخچه با انجام برنامه‌های مختلف در کشور و با انجام واکسیناسیون در کنار نظام مراقبت سلامت این بیماری در ایران حذف شده است و در سال ۲۰۱۹ موفق به تاییدیه حذف سرخک و سرخچه  شده است.

او گفت: واکسن روتا ویروس در حال تولید است و تا سه ماه آینده در سبد واکسیناسیون کشور قرار می‌گیرد. ماشین‌های حمل و نقل واکسن و زنجیره سرد و اتباع خارجی به خصوص کودکان غیر ایرانی یکی از مشکلات ما است احتمال ورود بیماری از مرز‌های غرب و شرق کشور وجود دارد و این موضوع مورد توجه کشورمان قرار دارد.

بیشتر بخوانید