هر معیاری که فقط به افراد پوشش داده شده توسط یک زیر مجموع از واکسن های مورد تایید سازمان بهداشت جهانی اجازه ی بهره برداری از بازگشایی مجدد سفر درون و خارج از منطقه ای بدهد ، به شدت یک سیستم تبعیضی ایجاد می کند ، و این نوع توزیع و گسترش بیشتر جهانی واکسن به تشدید نابرابری هایی که قبلا در توزیع واکسن های کووید 19 شاهد بوده ایم را ایجاد می نماید و این مسئله به طور منفی بر رشد اقتصاد هایی که پیش از این بیش از همه آسیب دیده اند ، تاثیر خواهد داشت.

به گزارش علاج نیوز ، کواکس براساس دسترسی برابر به واکسن ها کووید ۱۹ برای حمایت از سلامت مردم در سرتاسر جهان ایجاد شد و این به معنی حمایت از زندگی و معاش افراد شامل امکان سفر و انجام تجارتشان می باشد.
به محض اینکه سفر و دیگران امکان ها در بخش هایی از جهان مهیا شد ، کواکس به تمامی مقامات و مسئولان منطقه ای ، ملی و محلی تاکید کرد هنگامی که می خواهید تصمیم بگیرید چه کسی مجاز به سفر یا حضور در رویداد ها است می بایست از این که آن افراد دوز های کامل واکسن کووید را که دریافت کرده اند که آن واکسن ها از نظر ایمنی و تاثیر مورد تایید سازمان بهداشت جهانی یا دستگاه های تنظیم مقررات سخت گیرانه ی یازده گانه بوده اند یا خیر ؟ اطمینان حاصل کنند.
هر معیاری که فقط به افراد پوشش داده شده توسط یک زیر مجموع از واکسن های مورد تایید سازمان بهداشت جهانی اجازه ی بهره برداری از بازگشایی مجدد سفر درون و خارج از منطقه ای بدهد ، به شدت یک سیستم تبعیضی ایجاد می کند ، و این نوع توزیع و گسترش بیشتر جهانی واکسن به تشدید نابرابری هایی که قبلا در توزیع واکسن های کووید ۱۹ شاهد بوده ایم را ایجاد می نماید و این مسئله به طور منفی بر رشد اقتصاد هایی که پیش از این بیش از همه آسیب دیده اند ، تاثیر خواهد داشت.
چنین حرکاتی باعث تضعیف اعتماد به واکسن های نجات بخشی که پیش از این ایمنی و تاثیرشان اثبات شده است می شود و همینطور اثر منفی بر پذیرش واکسن ها خواهد داشت و بطور بالقوه میلیون ها انسان را در خطر می اندازد .در این زمان که جهان در تلاش برای از سرگیری کسب و کار تجارت و سفر ها است این مسئله اثر ضد و بسیار سویی هم در اذهان ، روحیه ها و نتایج خواهد داشت.
توصیه کوباکس به کشور هایی که پیش از این تعهدشان به دسترسی برابر به واکسن را همانند سلامت و امنیت نشان دادند این است که باردیگر این تعهد را از طریق پذیرش مسافرانی که تنها واکسن های معتبر توسط لیست کاربری اورژانسی سازمان بهداشت جهانی و یا واکسن ها مورد تایید دستگاه های تنظیم مقررات سخت گیرانه یازده گانه تزریق نموده اند را اجرا نمایند.
البته توصیه کوباکس به سایر ملت ها و مناطق دیگر همین است .
منبع : سازمان بهداشت جهانی
مترجم : دکتر بابک خادمی