اعلام زمان اجرای طرح تعرفه گذاری پرستاران
معاون پرستاری وزارت بهداشت گفت: اجرای طرح تعرفه گذاری پرستاران تا پایان سال یا ابتدای سال آینده انجام می شود.

عباس عبادی معاون پرستاری وزارت بهداشت در گفت و گو با علاج نیوز،با اشاره به کمبود نیروی پرستار در دنیا و کشورمان اظهار کرد: کمبود نیروی پرستار یک پدیده جهانی است و این چالش مختص کشورمان نیست؛ علیرغم اینکه سرمایه گذاری زیاد در زمینه تربیت نیروی پرستار در جهان و ایران شده است اما به دلیل حرفه ای و تخصصی بودن این شغل، دچار کمبود پرستار در دنیا و حتی کشور هستیم.

او ادامه داد: پرستاری خدمات تخصصی به بیماران ارائه می‌دهند و به دلیل شیفت های طولانی و سخت همچنین اضافه کاری اجباری به دلیل کمبود نیرو دچار مشکلات مختلفی خواهند بود؛ پرستاران همیشه با درد و رنج بیماران و مراجعه کنندگان به بیمارستان ها و مراکز درمانی روبه رو هستند و همین موضوع سبب شده است تا دچار فرسودگی شغلی شوند.

عبادی بیان کرد: به دلیل ماهیت شغل پرستاری شانس افت روحی و روانی در بین پرستاران بیشتر است و علی رغم سرمایه گذاری، سرانه پرستار نسبت به تخت، پزشک یا جمعیت در کشور دچار کمبود است. در سال ۹۰تربیت نیروی پرستار در کشور در حدود ۳ هزار نفر بود و این آمار امروزه به حدود۱۰ تا ۱۲ هزار نفر رسیده است اما هنوز عقب ماندگی در زمینه تامین نیروی مورد نیاز پرستاری و رسیدن به شاخص مد نظر دیده می شود.

معاون پرستاری وزارت بهداشت گفت: امروزه وضعیت پرداخت پرستاران در کشور بهبود پیدا کرده است اما با توجه به وضعیت کشور و کارمندان سایر نهاد ها باید توجه بیشتری نسبت به میزان پرداختی پرستاران در کشور داشته باشیم.

او افزود: در حال حاضر آموزش پرستاری به صورت حرفه ای توسط مراکز آموزش عالی داده می شود و آموزش های یک ساله با هدف کمک به پرستاران نیز به صورت غیر حرفه ای داده می شود. شکاف قابل توجهی بین پرستاران در بخش‌های دانشگاهی با بخش های خصوصی، غیردولتی و عمومی و خیریه وجود دارد که باید هرچه سریع تر این موضوع اصلاح شود.

عبادی گفت: با اجرای قانون تعرفه گذاری پرستاری در نیمه دوم امسال یا حداکثر ابتدای سال آینده بسیاری از مشکلات پرداخت پرستاران برطرف خواهد شد.