فاصله زمانی واکسن پاستوکووک و واکسن دوگانه سه ماه باشد
مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت اعلام کرد که فاصله زمانی بین تزریق واکسن پاستوکووک و واکسن دوگانه (کزاز - دیفتری) ترجیحا سه ماه باشد.

به گزارش علاج نیوز، محمد مهدی گویا رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت در نامه ای به دانشگاه های علوم پزشکی اعلام کرد که فاصله زمانی بین تزریق واکسن پاستوکووک و دوگانه (کزاز – دیفتری) ترجیحا سه ماه باشد.

نامه رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت به دانشگاه‌های علوم پزشکی درباره فاصله زمانی تزریق واکسن پاستوکووک و واکسن دوگانه به شرح زیر است:

معاون محترم بهداشت دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی …
موضوع: تزریق همزمان واکسن پاستوکووک و واکسن دوگانه


با سلام و احترام
پیرو نامه شماره ۳۰۴/۱۳۵۸۷ د مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۹ در خصوص راهنمای واکسن پاستوکووک ، باتوجه به این که طبق توصیه کمپانی سازنده ، تجويز واکسن در افراد با سابقه تزریق واکسن حاوی توکسوئید کزاز طی سه ماه گذشته جزو موارد احتیاط و هشدار ذکر شده است ، خواهشمند است دستور فرمایید در افرادی که نیاز به دریافت هر دو واکسن را دارند، ترجیحا فاصله زمانی حداقل سه ماه رعایت شود.