مدیر پروژه کارآزمایی بالینی واکسن پاستوکووک درباره اثربخشی واکسن پاستوکووک توضیحاتی را ارائه داد.

به گزارش علاج نیوز، مصطفوی مدیر پروژه کارآزمایی بالینی واکسن پاستوکووک بیان کرد: واکسن اصلی که مورد استفاده قرار گرفت سوبرانا ٢ نام دارد و در ایران با نام پاستوکووک شناسایی می‌شود و انتظار داشتیم که این واکسن با توجه به پلت فرم نوترکیب آن ایمنی زایی بالایی داشته باشد و به دلیل اینکه یک پروتئین بی خطر است واکسن بی خطر محسوب می‌شود.

مصطفوی ادامه داد: به همه داوطلبان پیامک زده شد و یک صفحه وب اپلیکیشن راه اندازی کرده بودیم و کارشناسان پاسخگوی سوالات داوطلبان بودند و ٢ پزشک پشتیبان ٢۴ ساعته در همه سایت‌های کارآزمایی حضور داشتند.

بیشتر بخوانید

اثربخشی واکسن کرونا از چه زمانی آغاز می‌شود و ماندگاری آن چقدر است؟

وی بیان کرد: فاز سوم مطالعه در کوبا ١.۵ ماه زودتر در کوبا انجام شد و ۴۴ هزار داوطلب شرکت داشتند و مطالعه کوبا نشان داد تزریق ٢ دوز و ٩١.۶ درصد محافظت و پیشگیری داوطلبان را برای فرم‌های علامت دار بیماری حاصل می‌کند و نتایج کارآزمایی بالینی در کوبا در شرایطی اعلام شد که سپس آفریقای جنوبی غالب بود.

مصطفوی اظهار کرد: مطالعه واکسن در ایران زمانی انجام شد که سویه دلتا در ایران غالب بود و ما بررسی را در شرایطی انجام می‌دادیم که شرایط ایده آلی نبود و انتظار داشتیم اثربخشی واکسن کاهش پیدا کند. و باید توجه داشت مطالعه‌ای در قطر، رژیم صهیونسیتی و آمریکا نشان داد اثربخشی واکسن فایزر در برابر واریانت دلتا به ترتیب به۶٠ درصد، ٣٩ درصد و ۵٣ درصد کاهش پیدا کرده است.

اثربخشی واکسن پاستوکووک در پیشگیری از فرم‌های علامت دار بیمار

وی اظهار کرد: اثربخشی واکسن پاستوکووک در پیشگیری از فرم‌های علامت دار بیماری در رژیم ٢ دوزه ۵١.٣١ درصد و در رژیم سه دوزه ٧٠.۵٨ درصد بود و اثربخشی واکسن درموارد قطعی بستری در رژیم ٢ دوزه ٧۶.٧٨ درصد و در رژیم سه دوزه ٩١.٧۶ درصد در پیشگیری از موارد قطعی شدید اثربخشی واکسن در رژیم ٢ دوزه ٧٨.٣۵ درصد و در رژیم سه دوزه ٨٣.۵٢ درصد بود و این در حالی است بسیاری از واکسن‌های دنیا اثربخشی کمتری در برابر واریانت دلتا داشتند.