خطرات عمل قلب باز علاوه بر خطرات کلی جراحی و خطرات مربوط به بیهوشی ، مختص روش انجام شده است. خطرات از یک نوع جراحی قلب به دیگری متفاوت است.

به گزارش علاج نیوز، هر جراحی قلب باز خطر عوارض را نشان می دهد. این خطرات علاوه بر خطرات کلی جراحی و خطرات مربوط به بیهوشی ، مختص روش انجام شده است. خطرات از یک نوع جراحی قلب به دیگری متفاوت است (از جمله پیوند بای پس عروق کرونر ، ترمیم نقص مادرزادی ، ترمیم دریچه و موارد دیگر) ، و اگر قلب متوقف شود و خون توسط دستگاه بای پس قلبی ریوی به جای قلب در طول عمل پمپ شود، ممکن است بیشتر باشد.


خطر فردی برای عوارض ناشی از جراحی قلب باز را تنها می توان توسط جراح تعیین کرد زیرا وضعیت فعلی سلامتی ، روشی که انجام می‌دهید و عوامل شخصی اضافی مانند سن و جنسیت شما بر میزان خطر تأثیر می گذارد. این خطر در بیماران ۷۰ سال به بالا ، بیمارانی که قبلاً جراحی قلب کرده‌اند و افرادی که دارای بیماری های مزمن مانند دیابت ، بیماری عروق کرونر و فشار خون بالا هستند ، افزایش می‌یابد.

در برخی موارد ، با مصرف داروهای تجویزی ، ایجاد تغییر در شیوه زندگی از جمله رژیم غذایی مغذی قبل از عمل و حذف مصرف دخانیات ، می‌توان میزان خطر را کاهش داد.

خطرات احتمالی در طول و پس از عمل جراحی قلب باز


برخی از عوارض شایع جراحی قلب به طور معمول در ساعات و روزهای بهبودی در بیمارستان برطرف می شود. بیمار از نظر این عوارض توسط کارکنان و از طریق آزمایشات آزمایشگاهی تحت نظارت دقیق قرار می گیرد.

خونریزی

ممکن است در محل برش یا ناحیه‌ای از قلب که جراحی در آن انجام می‌شود رخ دهد


ضربان قلب غیرطبیعی

در موارد نادر ، یک ضربان ساز موقت خارجی یا دائمی داخلی ممکن است برای رفع این مشکل ضروری باشد.


آسیب ایسکمیک قلب

آسیب به بافت قلب ناشی از کمبود جریان خون در قلب است.


مرگ

در جراحی‌هایی که قلب برای انجام عمل متوقف می‌شود ، خطر مرگ افزایش می‌یابد.

بیشتر بخوانید

عمل قلب بسته چیست؟


لخته شدن خون

لخته‌ها ممکن است در داخل و اطراف قلب ایجاد شده یا از طریق جریان خون حرکت کنند


سکته مغزی

اغلب ناشی از لخته‌هایی است که پس از عمل در خون ایجاد می‌شود.


از دست دادن خون

در برخی موارد ، ممکن است تزریق خون ضروری باشد.

جراحی اورژانسی

اگر مشکلی پس از جراحی تشخیص داده شود ، ممکن است جراحی اورژانسی برای ترمیم هرگونه مشکل ضروری باشد.


تامپوناد قلبی (تپوناد پریکاردیال)

یک وضعیت تهدید کننده زندگی است که در آن پریکاردیال ، کیسه‌ای که قلب را احاطه کرده است ، پر از خون می‌شود. این امر کارکرد کامل قلب را دشوار یا غیرممکن می کند.


جداسازی استخوان سینه در زمان بهبودی

جداسازی جناغ می تواند روند بهبود استخوان را کند کند. اقدامات احتیاطی خارجی به جلوگیری از این امر و همچنین کشیدن بیش از حد برش جراحی کمک می کند.

مترجم: آیدا نوروزی