‌تنگی نفس بعد از عمل قلب ، حتی در بیماران کمخطر ، پس از جراحی قلب شایع است. هدف از این مطالعه بررسی علل تنگی نفس بعد از عمل قلب در این گروه بیمار خاص است.


به گزارش علاج نیوز، تنگی نفس بعد از عمل قلب ، حتی در بیماران کم خطر ، پس از جراحی قلب شایع است. جراحان قلب و متخصصان بیهوشی با بیمارانی که از تنگی نفس در اوایل دوره بعد از عمل رنج می برند ، آشنایی دارند ، اما در برخی موارد ، ممکن است استراتژی‌های درمانی متداول موثر نباشند و نیاز به مشاوره با متخصص ریه است. هدف از این مطالعه بررسی علل تنگی نفس بعد از عمل قلب در این گروه بیمار خاص است.

مواد و روش ها


پایگاه داده بیمارستان برای جراحی قلب غیر فوری برای دوره ژانویه ۲۰۱۴ تا اکتبر ۲۰۱۵ جستجو شد. افراد با نتیجه اسپیرومتری مختل شده و سابقه بیماری ریوی حذف شدند. فقط بیمارانی که به دلیل تنگی نفس در دوره بعد از عمل نیاز به مشاوره ریوی داشتند ، در مطالعه شرکت کردند. علل تنگی نفس بعد از عمل قلب با توجه به گزارش مشاوره و یافته های توموگرافی کامپیوتری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

بیشتر بخوانید

عمل قلب بسته چیست؟

نتایج


صد و سه بیمار در این مطالعه شرکت کردند. از این تعداد ، ۶۷ نفر (۶۵٪) مرد بودند و میانگین سنی ۴۳ /۹ ± ۵۰ / ۶۱٫۵۰ بود. رایج ترین روش پیوند بای‌پس عروق کرونر بود. آتلکتازی (۵۷ نفر ، ۴۲ درصد) شایع ترین علت تنگی نفس بود. طول مدت اقامت در بخش مراقبت های ویژه (ICU) در گروه ذات الریه به طور قابل توجهی بیشتر بود (۰٫۰۱۲ = p). مرگ و میر بیمارستانی در گروه پنومونی در مقایسه با سایر زیرگروه ها به طور قابل توجهی بیشتر بود (۰۰۱/۰> p).

نتیجه


بعد از عمل قلب ، آتلکتازی شایع ترین علت تنگی نفس بود و پس از آن پلور افیوژن و ذات الریه ایجاد شد. بیمارانی که به دلیل پنومونی دچار تنگی نفس شده بودند ، مدت زمان بیشتری در ICU بستری بودند. توسعه استراتژی های درمانی با در نظر گرفتن این علل ممکن است به کاهش طول مدت اقامت ، بیماری و مرگ و میر در این گروه بیمار کمک کند.

مترجم: آیدا نوروزی