لوبیا به علت نفخی که ایجاد می کند، طرفدار زیادی ندارد، اما با رعایت این چند نکته می توان از خوردن لوبیا لذت برد.

به گزارش علاج نیوز، نفخ ایجاد شده توسط لوبیا باعث شده این ماده غذایی طرفداران زیادی نداشته باشد، اما با رعایت این چند نکته می توان از خوردن لوبیا لذت برد.

از بین بردن نفخ لوبیا با زنجبیل

این گیاه برای سیستم هضم بسیار مفید است و تولید گاز در معده را کاهش می دهد. هنگام شروع پخت لوبیا که از قبل خیس شده، مقداری زنجبیل به آن اضافه کنید.

بیشتر بخوانید:

غذاهای نفاخ کدامند؟

از بین بردن نفخ لوبیا با آنغوزه

دارای خاصیت های ضد التهابی و آرام بخش است و در رفع علایم ناراحتی، کرم های روده ای، نفخ و سندروم بی قراری روده، موثر است. پس از گرم شدن، مقدار بسیار کمی به اندازه نوک قاشق چای خوری به غذا(خوراک لوبیا) اضافه کنید. در صورت مرغوب بودن رنگ غذا تغییر می کند.

از بین بردن نفخ لوبیا با زیره

مانع تولید گاز معده می شود. غدد بزاق دهان را تحریک می کند. پس از افزودن کمی زیره به روغن کمی آب نیز به آن اضافه کنید سپس لوبیا را که از قبل خیس کرده اید به آن اضافه کنید.

از بین بردن نفخ‌ لوبیا با زنیان

این دانه دارای میزان بالایی تیمول است و باعث تسکین نفخ می شود.

منبع:سلامت