نتایج یک مطالعه نشان می‌دهد مصرف تخم گشنیز و انجام تمرینات هوازی می‌تواند تا حدودی سبب بهبود شاخص‌های لیپیدی بیماران دیابتی نوع 2 و از این طریق ممکن است باعث کاهش عوارض قلبی شود.

به گزارش علاج نیوز به نقل از روزنامه خراسان، نتایج یک مطالعه نشان می‌دهد مصرف تخم گشنیز و انجام تمرینات هوازی می‌تواند تا حدودی سبب بهبود شاخص‌های لیپیدی بیماران دیابتی نوع ۲ و از این طریق ممکن است باعث کاهش عوارض قلبی شود.

دیابت، به ویژه دیابت نوع ۲اغلب با اختلالات متابولیسم لیپید همراه است.

بیشتر خوانید:

آیا درمانی برای دیابت نوع ۲ وجود دارد؟

به عبارت دیگر، افزایش سطوح اسیدهای چرب نقش اساسی در افزایش مقاومت به انسولین ایجاد می‌کند. بخش زیادی از بیماران دیابتی از اختلال چربی رنج می‌برند که این فرایند خود می‌تواند به بیماری‌ قلبی دامن بزند. محققان در مطالعه‌ای اثر تعاملی مصرف مکمل تخم گشنیز و انجام تمرینات هوازی را بر شاخص‌های خطر زایی قلبی در زنان مبتلا به دیابت نوع ۲ بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند.

مرتبط با مطلب:

کم‌قندترین سبزیجات برای افراد مبتلا به دیابت

اپونتیا راه درمانی برای دیابت

دیابت در بانوان باعث مشکلات جنسی می‌شود؟