۲۰ درصد افراد هنوز واکسینه نشده اند
یک اپیدمیولوژیست گفت: متاسفانه هنوز حدود ۲۰ درصد از جامعه هدف واکسیناسیون خود را به طور کامل انجام نداده اند.

به گزارش علاج نیوز، حمید سوری اپیدمیولوژیست: با اشاره به کاهش میزان بستری ها در کشور اظهار کرد: خوشبختانه با انجام واکسینه کرونا میزان موارد بستری و مرگ و میر ناشی از بیماری کرونا در اکثر مناطق کشور کاهش پیدا کرده است.  اما هنوز موارد ابتلا و انتقال بیماری به سایرین افراد کم نشده است.

این اپیدمیولوژیست بیان کرد: تزریق واکسن از بروز بیماری کرونا جلوگیری نمی کند اما باعث کاهش شدت بیماری و میزان بستری می شود. در حال حاضر افراد مسن و گروه های پرخطر واکسن خود را تزریق کرده اند، احتمال وخامت بیماری و مرگ و میر در بین آنها کاهش پیدا کرده است.

او تاکید کرد: متاسفانه هنوز حدود ۲۰ درصد از جامعه هدف واکسیناسیون خود را به طور کامل انجام نداده اند و بیشتر نیز  افراد جوان هنوز واکسن نزده اند. هنوز واریانت غالب در کشور دلتا کروناست اما با گذشت زمان شدت بیماری زایی این سویه کم شده است.

سوری افزود: شدت بیماری زایی سویه جدید امیکرون کمتر از دلتا کروناست اما باید توجه داشت که این وضعیت می تواند در کشور شکننده باشد. نشانه هایی دیده شده است مبنی بر آنکه چرخش ویروس در کشور هنوز وجود دارد و امیکرون قابلیت گسترش بیماری را دارد.

سوری گفت: فراوانی بیماری باعث شده تا میزان موارد بستری و حتی در مواردی فوت افزایش پیدا کند. ما باید هوشمندانه عمل کنیم و مراقب طغیان احتمالی این بیماری در نقاط مختلف کشور باشیم.

او ادامه داد: میزان بروز بالای این بیماری در نقطه ای از کشور باعث ایجاد طغیان شده که در صورت عدم کنترل آن به خوبی می تواند کانون آلودگی به سراسر کشور منتقل شود.

اخبار داغ مرتبط:

افراد واکسینه نشده چند برابر بیشتر در معرض خطر مرگ قرار دارند؟

۴۳ درصد از مردمان جهان واکسینه شدند