شناسایی اومیکرون در ١٢ کشور جهان
رئیس مرکز تحقیقات بیماری‌های نوپدید انستیتو پاستور گفت: تاکنون امیکرون در ١٢ کشور گزارش شده است و برای تعیین میزان سرایت پذیری زمان نیاز است.

به گزارش علاج نیوز، احسان مصطفوی اپیدمیلوژیست و رئیس مرکز تحقیقات بیماری‌های نوپدید انستیتو پاستور اظهار کرد: سویه اومیکرون دارای جهش‌های بیشتری نسبت به واریانت‌های قبلی دارد و ۵٠ جهش در ویروس اتفاق افتاده و ٣٠ جهش بحرانی دارد و ممکن است این ویروس از سیستم ایمنی فرار کند و هنوز برای قضاوت شدت بیماری زایی و سرایت آن زود است.

رئیس مرکز تحقیقات بیماری‌های نوپدید انستیتو پاستور ادامه داد: این نکته وجود داشت که اگر عدالت در واکسیناسیون‌ رعایت نشود احتمال جهش ویروس در کشورهای آفریقایی رخ بدهد و با گردش ویروس سایر کشورها دچار چالش شوند.

وی بیان کرد: تاکنون امیکرون در ١٢ کشور گزارش شده است و شاید ٢ تا ٣ هفته برای اثرگذاری ویروس روی آنتی بادی‌های خنثی کننده  و ٣ تا ۴ هفته برای تعیین میزان سرایت پذیری آن زمان نیاز باشد.

مصطفوی بیان کرد: در بین کشورهای آفریقایی کشور آفریقای جنوبی سیستم تشخیص ویروس بهتری دارد. به همین دلیل ویروس اومیکرون را شناسایی و گزارش کردند.

اخبار داغ مرتبط:

احتمال دارد سویه جدید کرونا وارد کشور شده باشد

چه کسانی در برابر گونه «امیکرون» کرونا آسیب پذیرترند؟

علائم ابتلا به سویه اُمیکرون چیست؟